Асконе 2007

Асконе 2007 ООД е фирма предлагаща услуги в областта на асансьорните уредби и разполагаща с опит в бранша си.

кои сме ние?

Постигането
на високо качество е залог за благополучието на целия екип на фирмата. То е и главен стратегически показател за конкурентноспособността ни на пазара. Постоянното развитие на професионализма на отделния работник или служител, формирането на нова производствена култура, съвременните подходи в подготовката и преподготовката на персонала, създаването на подходящи условия за реализация, считаме за едни от най-важните задачи в областта на повишаване на качеството на нашите продукти.

Фирмата си е поставила задачата да произвежда качествени и безопасни асансьори, отговарящи на всички изисквания на европейския стандарт EN 81 и основавайки се на съвременните световни технологии и материали, на техниката на безопасност при производството и монтажа, и на съвременния дизайн.

 

Стратегията се формира от няколко приоритета:

  • Внедряване на ново оборудване за производство на асансьори
  • Предоставяне на клиентите пълна гама на услугите по продажба, монтаж и сервиз на произведените продукти
  • Внедряване на съвременни информационни технологии с цел повишаване ефективността на системата по управление на качеството.

защо да изберете нас?

Доверете се на нашия опит!

Свържете се с нас

Разполагаме с високо квалифицирани специалисти, преминали множество курсове на обучение за монтаж, ремонт и сервизна поддръжка!